Årsmøte og middag

Årsmøtet i Mittetdalen viltlag vart halde på Mittet Mat 14. mars 2014. Her er nokre dokument frå før og etter årsmøtet. Meir følgjer.

IMG_0285 (56K) IMG_0289 (50K)
God stemning etter viltlagsmiddagen

Sist endra 25.3.14


Jaktresultat 2013

I Plan og jakt 2011-2015 finn du tal og statistikkar om 2013-jakta, jamført med bestandsplanen og med tidlegare år.

16.1.14


Saknar du noko her?

Saker frå 2013 er flytta over til arkivsida for 2013. Etter kvart vil det komme nytt stoff her.

31.12.13